Kuģošanas drošība

Kuģošanas drošības nodrošināšanai Krasta apsardzes dienests kontrolē kuģošanas režīma ievērošanu Latvijas ūdeņos. Krasta apsardzes dienests vienlaikus arī veic nacionālā sakaru un vadības centra funkcijas saskaņā ar Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa (ISPS) prasībām. Papildus Krasta apsardzes dienests pārbauda un analizē katra kuģa aizsardzības sniegto informāciju, kas taisās ienākt Latvijas ostā, kā tas noteikts SOLAS-74 (Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras) XI-2 nodaļas 9.2. noteikumā. Gadījumos, kad tiek saņemta nepilnīga, vai arī nepatiesa informācija, kas rada dažādu veidu risku iespējamību, tiek veikta informācijas pārbaude, ka arī informētas visas iesaistītās institūcijas un personas. 

ISPS kodekss ir starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss, attiecināms uz kuģiem, kas veic starptautiskus reisus, kā arī Latvijas ostu iekārtām, kas nodrošina starptautiskus pārvadājumus. Krasta apsardzes dienests pilda sakaru punkta funkcijas, kas nepieciešamības gadījumā kuģiem (Latvijas valsts karoga kuģiem, kuģiem, kas darbojas Latvijas teritoriālajos ūdeņos, vai arī  kuģiem, kas ir paziņojuši par nodomu ieiet teritoriālajos ūdeņos) sniedz informāciju aizsardzības jautājumos.

Kompetentā institūcija kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanai Latvijā ir Krasta apsardzes dienests. 

ES LRIT ir kuģu Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēma, kuras galvenais mērķis ir veikt kuģu identifikāciju un sekošanu, gadījumos, kad kuģim pastāv drošības, vai arī citi veida riski. LRIT nacionālais 24/7 kontaktpunkts Latvijā ir Jūras spēku Krasta apsardzes dienests. Kontaktpunkts pārstāv valdības iestādi, kura atbildīga par LRIT Datu centra lietotāju un to piekļuves tiesību noteikšanu un lietotāju koordināciju attiecīgajā valstī. Visām dalībvalstīm ir pieeja LRIT informācijas repozitorijam un vienota saskarne ar Starptautisko datu apmaiņas sistēmu (IDE) LRIT informācijas pieprasīšanai par kuģiem, kas reģistrēti citos datu centros.