MRCC Riga

MRCC: sar@mrcc.lv; SafeSeaNet/SKLOIS, MAS: isps1@mrcc.lv

COSPAS-SARSAT sistēmā MRCC Riga pilda SPOC Latvia pienākumus

Tīmekļvietne: http://www.mrcc.lv

MRCC Riga radiosakari:

Radiotelefonija, sardze 24 stundas uz  2182 kHz un UĪV 16.kanālā, izsaukuma signāls “RIGA RESCUE RADIO”.

DSC selektīvais Nr. 002750100 uz VV 2187,5 kHz un UĪV DSC 70. kanālā.

Radioteleksa (ARQ) selektīvais numurs 6060 RMRCC.

*Riga Rescue Radio atrodas Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra telpās.

Krasta apsardzes dienests

 Oficiālais e-pasts: info@mrcc.lv