Starptautiskās konvencijas

Krasta apsardzes dienests ir izveidots un darbojas uz šādu normatīvo aktu pamata:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.725/2004 „Par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu”;

  • Starptautiskais kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodekss (ISPS kodekss); Likumi.lv logo

  • ANO 1982. gada Jūras tiesību konvencija; Likumi.lv logo

  • 1979.gada Starptautiskā konvencija par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR 1979); Likumi.lv logo

  • 1976.gada Konvencija par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC konvencija); Likumi.lv logo

  • 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras  (SOLAS-74); Likumi.lv logo

  • 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols (MARPOL konvencija). Likumi.lv logo