MK noteikumi

Krasta apsardzes dienests ir izveidots un darbojas uz šādu normatīvo aktu pamata:

  • 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 810 "Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība"; Likumi.lv logo

  • 2018. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā"; Likumi.lv logo

  • 2017. gada 21. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 151 "Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas"; Likumi.lv logo

  • 2016. gada 1. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"; Likumi.lv logo

  • 2016. gada 14. jūnija  Ministru kabineta noteikumi Nr. 363 „Kuģu kontroles pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos”; Likumi.lv logo

  • 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību"; Likumi.lv logo

  • 2012. gada 15 .maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 339 „Noteikumi par ostu formalitātēm”; Likumi.lv logo

  • 2010. gada 21. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1164 „Ostas valsts kontroles kārtība”; Likumi.lv logo

  • 2010. gada 21. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1171 „Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”; Likumi.lv logo

  • 2008. gada 2. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 394 "Alkohola, narkotisko, psihatropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība". Likumi.lv logo