Likumi

Krasta apsardzes dienests ir izveidots un darbojas uz šādu normatīvo aktu pamata:

  • Nacionālo bruņoto spēku likums; Likumi.lv logo

  • Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums; Likumi.lv logo

  • Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums; Likumi.lv logo

  • Administratīvās atbildības likums; Likumi.lv logo

  • Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā; Likumi.lv logo

  • Latvijas valsts karoga likums. Likumi.lv logo