Aizsardzības nozares visaptverošā valsts aizsardzības ieviešana